Etichetă: implementarea proiectului „ADEPT – Administrație digitală eficientă pentru cetățenii din Turda”

Primăria Turda anunță finalizarea implementării proiectului „ADEPT – Administrație digitală eficientă pentru cetățenii din Turda”
Arieș

Primăria Turda anunță finalizarea implementării proiectului „ADEPT – Administrație digitală eficientă pentru cetățenii din Turda”

Primăria Municipiului Turda anunță finalizarea implementării proiectului „ADEPT – Administrație digitală eficientă pentru cetățenii din Turda”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, CP10/2018 – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale. Obiectivul general al proiectului a fost creșterea calității și transparenței procesului administrativ la nivelul Primăriei Municipiului Turda pentru...