Primăria Turda anunță finalizarea implementării proiectului „ADEPT – Administrație digitală eficientă pentru cetățenii din Turda”

Primăria Municipiului Turda anunță finalizarea implementării proiectului „ADEPT – Administrație digitală eficientă pentru cetățenii din Turda”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, CP10/2018 – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea calității și transparenței procesului administrativ la nivelul Primăriei Municipiului Turda pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunității locale.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost următoarele:

  1. Implementarea de instrumente și proceduri standard la nivelul primăriei Municipiului Turda pentru asigurarea fundamentării deciziilor și elaborării de politici publice în baza planificării strategice pe termen lung.
  2. Simplificarea procedurilor administrative din perspectiva back-office, prin actualizarea și extinderea soluțiilor informatice existente la nivelul aparatului administrativ al Primăriei Turda și digitalizarea arhivelor.
  3. Reducerea birocrației pentru comunitatea locală a Municipiului Turda prin implementarea unui portal de servicii către cetățeni ce va asigura accesul online la servicii gestionate exclusiv de Primărie.
  4. Creșterea nivelului de pregătire, cunoștințe și abilități ale personalului din cadrul Primăriei Municipiului Turda în domeniul planificării strategice și politicilor publice, precum și in utilizarea și administrarea sistemelor informatice.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) a fost de 3.832.702,20 lei, din care 3.756.048,16 lei (98%) valoare eligibilă nerambursabilă (3.257.796,87 lei (85%), valoare eligibilă nerambursabilă din FSE și 498.251,29 lei (13%), valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național) și 76.654,04 lei (2%) cofinanțare eligibilă, contribuție a Municipiului Turda.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:

În cadrul activității de planificare strategică și financiară s-a realizat Planul anual de politici publice la nivelul instituției pentru anul 2020, s-au elaborat 5 politici publice în sectoarele prioritare: educație, sănătate, asistență socială, mediu și transport și s-a realizat un sistem informatic de consultare publică privind propunerile de politici publice.

Serviciile de modernizare a infrastructurii hardware și software au condus la realizarea unui portal de servicii online pentru cetățeni unde fiecare persoană se poate înrola și completa online cereri prin care să solicite diverse documente precum Certificatul de Nomenclatură stradală și adresă, Cerere sistare lucrări, Cerere aviz oportunitate, Autorizație taxi, Autorizație transport greu și altele. Portalul oferă și oportunitatea de a sesiza problemele din oraș direct online, cu opțiunea de a indica direct pe hartă incidentele.

Au fost create de asemenea patru noi module software integrate în aplicația informatică: modulul servicii online taxe și impozite, modulul gestionare asociații de proprietari, modulul pubilcare automată pe site a unor informații de interes public și modulul sumar unic.

O mare parte din arhiva instituției a fost retrodigitalizată. Procesul de scanare, indexare și arhivare electronică a documentelor de urbanism și taxe și impozite locale are ca rezultat reducerea timpului de răspuns la solicitările cetățenilor prin digitalizarea serviciilor.

Din punct de vedere al dezvoltării componentei hardware, în urma implementării proiectului au fost achiziționate mai multe echipamente hardware care să deservească din punct de vedere fizic funcționarea tuturor soluțiilor software implementate în cadrul proiectului: 2 servere pentru portal și arhivă, 2 UPS pentru servere, 2 echipamente comunicații de tip router cu firewall, 1Storage pentru datele din portal și arhiva, 1 echipament backup pentru datele arhivate, 1 Scanner A3 profesional pentru scanarea documentelor curente, 1 SMS Gateway pentru implementarea notificării, 5 Desktop PC pentru participanții la fluxurile digitale noi, 10 semnături electronice pentru emiterea de documente online și licențe de utilizare pentru diverse aplicații (backup, antivirus servere, platformă aplicativă portal servicii, sisteme de operare servere, ș.a.).

Având în vedere specificul proiectului, de digitalizare a proceselor și fluxurilor interne din cadrul instituțiilor publice locale, o parte din echipa de implementare a proiectului a participat la o vizită de schimb de experiență la Agenția pentru Tehnologia Informației din Malta. Pe parcursul vizitei personalul Primăriei Turda a avut oportunitatea de a interacționa cu specialiști implicați în procesul de digitalizare a administrației publice din Malta, țară aflată în Top 3 administrații publice digitalizate în Europa, și de a se familiariza cu noi concepte, metodologii și tehnologii informaționale din procesul furnizării serviciilor publice.

De asemenea, 45 de angajați ai Primăriei Municipiului Turda au fost instruiți în teme relevante pentru proiectul implementat precum planificare strategică, planificare bugetară și politici publice locale. 40 de angajați au fost instruiți pentru folosirea noilor aplicații software.

Proiectul a fost implementat în perioada 21.12.2018 – 15.07.2021.

Cod proiect: SIPOCA 546, SMIS 126485.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”.

Date de contact:

APAHIDEAN Dorin – manager de proiect
Primăria Municipiului Turda
telefon/fax 0264-311630
e-mail: proiecte@primariaturda.ro