Etichetă: anunț

Arieș

Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Coridor integrat de mobilitate urbana Campiei – Luncii”

MUNICIPIUL TURDA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Coridor integrat de mobilitate urbana Campiei - Luncii”, propus a fi amplasat in mun. Turda, strada Campiei si strada Luncii, jud. Cluj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Cluj, str. Dorobanților nr. 99 si la Primaria Municipiului Turda, Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 28, in zilele de luni - joi intre orele 9:00-14:00 și vineri intre orele 9:00-13:00; Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj.
Arieș

Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Coridor integrat de mobilitate urbană Traian – Crișan – Brâncoveanu”

MUNICIPIUL TURDA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „CORIDOR INTEGRAT DE MOBILITATE URBANĂ TRAIAN – CRIŞAN – BRÂNCOVEANU”, propus a fi amplasat in mun. Turda, str.Traian, str. Crisan si str. Constantin Brancoveanu, jud. Cluj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Cluj, str. Dorobanților nr. 99 si la Primaria Municipiului Turda, Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 28, in zilele de luni - joi intre orele 9:00-14:00 și vineri intre orele 9:00-13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj.
Primăria municipiului Turda. Anunț de licitație
Arieș

Primăria municipiului Turda. Anunț de licitație

Nr. 27259/20.09.2022 Anunţ de licitaţie 1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact: Municipiul Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, Turda, județul Cluj, telefon 0264313160, fax 0264.317081, e-mail: contact@primariaturda.ro, patrimoniu.gis@primariaturda.ro 2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului asupra cãruia se va constitui dreptul de superficie cu titlu oneros: Obiectul licitaţiei publice este constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului teren, proprietate privată a municipiului Turda, în suprafață de 2949 mp, situat în Turda,str. Aleea Sportului FN, cu n...