Situl poluat istoric de la Poșta Rât din Turda se va transforma într-un parc urban

Vineri dimineața, la sediul Primăriei municipiului Turda a avut loc o dezbatere publică care urmărește să informeze cetățenii localității despre implementarea proiectului care a avut ca scop reabilitarea sitului poluat cu deșeuri chimice periculoase din zona cunoscută ca Poșta Rât, dar și un simpozion privind importanța decontaminării siturilor contaminate.

Evenimentele sunt organizate la capătul a aproape 15 ani de intervenție directă asupra sitului poluat, care astăzi are aparența unei mici păduri de puieți și pin negru și care se întinde pe o suprafață de 10 hectare.

Depoluarea solului s-a putut face datorită unor fonduri obținute de municipiul Turda în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu. Cum procesul de depoluare nu a fost ușor – solul fiind contaminat cu o substanță numită popular DTT, un pesticid utilizat în agricultură –, a fost propus spre fazare pe următoarea perioada de finanțare 2014-2020. Ca urmare a fazării proiectului, municipiul Turda beneficiază de fonduri obținute în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 pentru reabilitarea sitului.

Proiectul cu denumirea „Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Depozit Deșeuri Periculoase UCT – Poșta Rât (Municipiul Turda)” are o valoare totală  de 80 de milioane de lei (fără TVA), din care 85% este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% din bugetul de stat, și 2% din bugetul local al municipiului Turda.

Situl contaminat Poșta Rât este situat pe malul stâng al Râului Arieș, în extravilanul municipiului Turda și ocupă o suprafață de 10 ha. În urma unor studii realizate asupra sitului Poșta Rât s-a estimat că pe suprafața acestuia s-au depozitat de-a lungul timpului 10.000 de metri cubi de deșeuri, echivalentul a 18.500 de tone de substanțe poluante.

Poluarea sitului se datorează activităților fostei Uzine Chimice Turda. Deșeurile (HCH) care au rezultat din procesul de fabricare a lindanului – pesticid utilizat în agricultură, în Uzinele Chimice Turda au fost depozitate necontrolat, în perioada 1954-1983, în patru spații din Turda, unul dintre amplasamente fiind Poșta Rât. Ca urmare a activităților de depozitare necontrolată desfășurate pe situl Poșta Rât, a fost afectată apa subterană și solul. Efectele negative ale poluării se resimt de asemenea și asupra biodiversității zonei. De altfel, în Statele Unite ale Americii, substanța este interzisă de 30 de ani, iar în Europa de aproximativ două decenii.

Rezultatele analizelor efectuate pe situl Poșta Rât ale probelor de sol și apă subterană au evidențiat riscuri atât pentru mediu, cât și pentru sănătatea umană.

Prin acest proiect, autoritățile locale doresc decontaminarea sitului și transformarea acestuia într-o zonă verde de utilitate publică. Astfel, proiectul urmărește tratarea solului contaminat și urmărirea gradului de poluare a apei subterane. Solul decontaminat este deja acoperit cu un strat de pământ vegetal în care au fost plantați arbori.

După încheierea măsurilor de decontaminare, în vederea asigurării reușitei remedierii, situl Poșta Rât va fi monitorizat pentru o perioadă de 10 ani.

Potrivit viceprimarului municipiului Turda, Daniela Pîrlea, planul municipalității este de a transforma situl poluat istoric într-un pădure-parc, astfel încât să „împuște doi iepuri dintr-o fată”: decontaminarea locului și transformarea lui într-un spațiu destinat petrecerii timpului liber.