Rectificare bugetară de final de an. Care sunt instituțiile care beneficiază de suplimentări financiare

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința extraordinară din data de 22 decembrie, a aprobat rectificarea bugetului local, cu suma de 2.197.180 de lei. De asemenea, consilierii au aprobat rectificarea bugetului activităților finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, cu suma de 1.067.743 de lei. Este vorba despre aprobarea creșterii veniturilor și încasărilor, determinate în special de creșterea veniturilor din capitolul cote și sume defalcate din impozitul pe venit (1,47 de milioane de lei), venituri din impozite pe proprietate (155 de mii de lei) și sume defalcate din TVA (450 de mii de lei). Nu lipsesc nici veniturile suplimentare din amenzi și confiscări (60 de mii de lei). În urma rectificării, veniturile la bugetul local al municipiului Turda pe anul 2021 vor fi de 344.299.271 de lei. De asemenea, la capitolul cheltuieli, bugetul pe acest an va fi de după rectificare 357.479.271 de lei. Deficitul bugetar va rămâne de 14,25 milioane de lei.

Plusuri și minusuri

În ceea ce privește propunerea de rectificare a bugetului activităților finanțate din veniturile proprii și subvenții de la bugetul local pe anul 2021, suma este de 1.067.743 de lei și va fi adăugată la bugetul de cheltuieli al Teatrului Național „Aureliu Manea” Turda, care se va împărți, în mod aproape egal, între cheltuieli de capital și cheltuieli cu bunuri și servicii.

La capitolul reduceri, la capitolul sănătate au fost diminuate cheltuielile cu bunuri și servicii, după cum alte reduceri s-au făcut la capitolele asistență socială pentru familie și copii, creșe, cantine și alte cheltuieli din domeniul asistenței sociale, însă este vorba despre sume mici de bani.

De asemenea, au fost suplimentate cheltuielile la capitole precum transporturile (410 mii de lei) și străzi (533.701 lei).

Cu 25 de mii de lei a fost suplimentat capitolul cheltuielilor cu bunuri și servicii ale autorităților publice.

De remarcat faptul că, la capitolul impozitelor și taxelor locale, au crescut încasările la impozitele pe clădiri plătite de persoanele fizice cu 35.000 de lei, în timp ce cele plătite de persoanele juridice, creșterea a fost de 61.000 de lei.

Turismul local a adus și el un mic plus la bugetul local, de 10.000 de lei, astfel încât anul 2021 se va încheia cu încasări totale de 175.000 de lei din taxe hoteliere.

Veniturile din amenzi, penalități și confiscări au ajuns la suma de 2.431.000 de lei în anul 2021.

Subvențiile de la bugetul de stat s-au ridicat, în acest an, la 55.726.500 de lei.