Proiect de investiții „Energy performance and indoor comfort significant increase in Turda public schools” la Turda

Primăria Municipiului Turda anunță faptul că este în derulare proiectul de investiții „Energy performance and indoor comfort significant increase in Turda public schools”, indicativul 2020/515836, finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.

Prin proiect vor fi finanțate lucrări de reabilitare și eficientizare energetică, constând în investiții la sistemele de încălzire/ventilare/climatizare/apă caldă de consum (HVAC) și iluminat public interior, a trei clădiri publice, respectiv Colegiul „Emil Negruțiu”, Colegiul Tehnic Turda și a Liceului Teoretic „Liviu Rebreanu”.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității condițiilor de învățare a elevilor din Municipiul Turda prin eficientizarea energetica a infrastructurii educationale.

Creșterea performanței energetice la nivelul acestor clădiri va determina reducerea costurilor operaționale și va permite redirecționarea unei părți din costurile curente cu energia către alte activități, contribuind la creșterea nivelului de trai din Turda.

Un alt obiectiv pe termen lung al acestui proiect este reducerea amprentei de emisii de gaze cu efect de seră în exploatarea clădirilor, contribuind astfel la eforturile naționale și internaționale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Impactul așteptat în termeni de indicatori cheie de performanță este:

  1. Reducerea consumului de energie cu minim 2,207 GWh/an (62,34% reducere);
  2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 550 t CO2/an (63,42% reducere);
  3. Scaderea costurilor operationale reale cu 77.487 euro/an (55,70% reducere);
  4. Asigurarea unui mediu interior sănătos și curat pentru mai mult de 5.700 de persoane în fiecare an, ca ocupanți ai clădirilor.

Proiectul are o valoarea totală de 1.726.234 euro (inclusiv TVA), din care 1.340.000 euro (77,63%) reprezintă valoarea nerambursabilă a finanțării de tip grant acordată de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2014-2021, iar 386.234 euro (22,37%) reprezintă cofinanțarea Municipiului Turda. Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2023.