Primăria Turda lansează mai multe servicii online pentru cetățeni, dezvoltate în cadrul proiectului „ADEPT – Administrație digitală eficientă pentru cetățenii din Turda”

Primăria Municipiului Turda anunță lansarea mai multor servicii online menite să reducă birocrația și să dezvolte accesul rapid al cetățenilor la serviciile publice. Prin implementarea unui portal de servicii se asigură accesul online la serviciile gestionate exclusiv de Primărie.

Cetățenii care își creează un cont pe noul portal disponibil la adresa https://online.primariaturda.ro/, pot vizualiza sumele de plată către bugetul local, pot verifica sau declara materia impozabilă (imobile sau mijloace de transport) și pot de asemenea să solicite eliberarea Certificatului Fiscal.

De asemenea, prin accesarea butonului „Alte servicii oferite online”, vor fi transferați fără necesitatea unei noi autentificări, înspre zona de portal din care pot accesa secțiunile Bugetare Participativă, MyTurda – aplicație interactivă prin care se pot semnala direct pe hartă probleme sesizate în oraș, secțiunea Birou de lucru – unde se depun și administrează mai multe solicitări și secțiunea Căutare sau verificare document.

În cadrul secțiunii Birou de lucru, cetățenii autentificați pot efectua online următoarele solicitări:

  • Cerere eliberare autorizație acces tonaj;
  • Cerere pentru autorizatia de taxi;
  • Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației taxi;
  • Cerere retragere autorizație de transport;
  • Cerere eliberare autorizație de spargere;
  • Cerere sistare lucrări;
  • Cerere pentru Certificat de Nomenclatura stradală si adresa;
  • Cerere pentru Emiterea Avizului de oportunitate;
  • Cerere pentru emiterea certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei, Cu autorizatie de construire ridicate dupa 2001;
  • Cerere pentru emiterea certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei, Fara AC pentru constructii ridicate inainte de 2001.

Serviciile mai sus menționate au fost dezvoltate în urma implementării proiectului „ADEPT – Administrație digitală eficientă pentru cetățenii din Turda”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficari în concordanță cu SCAP, CP10/2018 – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale.

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității și transparenței procesului administrativ la nivelul Primăriei Municipiului Turda pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunității locale.

În cadrul aceluiași proiect au fost implementate instrumente și proceduri standard la nivelul Primăriei Municipului Turda pentru asigurarea fundamentării deciziilor și elaborării de politici publice în baza planificării strategice pe termen lung, au fost simplificate proceduri adiministrative din perspectiva back-office, prin actualizarea si extinderea soluțiilor informatice existente la nivelul aparatului administrativ al Primariei Turda și digitalizarea arhivelor. De asemenea, personalul din cadrul Primariei Municipiului Turda a fost specializat în domeniul planificării strategice și politicilor publice, precum și în utilizarea și administrarea sistemelor informatice.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) este de 3.832.702,20 lei. Valoarea contribuţiei Municipiului Turda la cheltuielile eligibile este de 76.654,04 lei (inclusiv TVA).