Primăria Turda anunță finalizarea implementării proiectului „eTurda – Debirocratizare prin digitalizare în administrația publică locală”

cod SIPOCA 776 / cod SMIS 135985

Primăria Municipiului Turda a implementat Proiectul „eTurda – Debirocratizare prin digitalizare în administrația publică” cod SIPOCA 776 / SMIS 135985, finanțat din Programul Operațional „Capacitate Administrativă” 2014-2020, CP 13/2019 – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate (contract de finanțare nr. 530/02.07.2020).

Obiectivul general al proiectului a fost consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Turda prin continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva backoffice (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea proceselor) și front-office pentru serviciile publice furnizate aferente competențelor partajate ale administrației publice locale.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1: Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor din perspectiva front-office, dar și back-office prin introducerea unor soluții aplicative noi și integrarea cu cele existente, în scopul digitalizării fluxurilor de lucru, pentru reducerea timpului de procesare a cererilor cetățenilor și asigurarea accesului online la serviciile publice gestionate de Municipiul Turda din domeniul asistenței sociale și siguranță și ordine publică.

2. OS2: Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Municipiului Turda, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. 33 persoane din cadrul grupului țintă au fost instruiți pentru utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului.

Perioada de implementare a proiectului este 02.07.2020 – 30.06.2022.

Valoarea totală a Proiectului a fost de: 1.718.283,07 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene: 1.460.540,61 lei, valoarea cofinanțării din bugetul național: 223.376,80 lei și valoarea cofinanțării din bugetul local: 34.365,66 lei.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt următoarele:

– Au fost implementate proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni;

– Sistemul informatic ce furnizează digital fluxurile de lucru din cadrul instituției a fost extins pentru reducerea timpului de livrare al serviciilor și pentru a asigura accesul online la o gamă extinsă de servicii publice gestionate de Municipiu în domeniul asistenței sociale, siguranței și ordinii publice și control intern managerial;

– Cunoștințe și abilități îmubătățite pentru personalul din autoritatile si institutiile publice locale, în vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific;

– 33 de persoane din cadrul grupului tinta, au fost instruite in ceea ce priveste utilizarea solutiilor informatice implementate in cadrul proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Date de contact:
APAHIDEAN Dorin – manager de proiect
Primăria Municipiului Turda
telefon/fax 0264-311630
e-mail: proiecte@primariaturda.ro