Primăria Turda anunță continuarea procedurii de aprobare a proiectului de regenerare a zonei Obelisc Mihai Viteazul

Fotografie de arhivă

Municipiul Turda, prin domnul primar Cristian Octavian Matei, cu sediul în Municipiul Turda, strada P-ța 1 Decembrie 1918, nr.28, județul Cluj, titular al proiectului : „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazul prin crearea unui nou parc public in municipiul Turda” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul : „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazul prin crearea unui nou parc public in municipiul Turda”, propus a fi realizat în localitatea Turda, Aleea Obeliscului, fn, județul Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00, vineri între orele 9.00-13.00 precum și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro și la sediul MUNICIPIULUI TURDA, str. P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, loc. Turda, jud. Cluj (unde poate fi consultată documentația) în zilele de luni-vineri între orele 09.00-14.00.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.

Completările solicitate se vor depune la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 09.00-14.00, vineri între orele 09.00-13.00 sau online la adresa de e-mail office@apmcj.anpm.ro.