Primăria Municipiului Turda anunță finalizarea proiectului „CEPS TURDA – Calitate, Egalitate și Prietenie în Școlile din Turda”

Municipiul Turda, în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, și cu partenerii asociați Școala „Andrei Șaguna” Turda, Școala „Avram Iancu” Turda, Școala „Horea, Cloșca și Crișan” Turda, Școala „Teodor Murășanu” Turda și Grădinița „Dr. Ioan Rațiu” Turda, au implementat în perioada 08.05.2018 – 09.04.2022 proiectul „CEPS Turda – calitate, educație și prietenie în școlile din Turda”.

Obiectivul general al proiectului a fost reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu în comunități defavorizate din Turda, prin promovarea educației incluzive și implementarea unui sistem de intervenții integrate de învățare formală, non formală și informală, aplicate la nivel antepreșcolar, preșcolar, primar, secundar și ADS (program integrat de tip „A doua șansă”).

Proiectul a urmărit reducerea și prevenirea abandonului școlar, precum și promovarea accesului egal la învățământ, prin organizarea de programe after-school (inclusiv catering) pentru elevi din ciclul primar, meditații pentru elevi din ciclul gimnazial, program integrat de tip „A doua șansă”, ateliere educaționale, grădinițe estivale și consilierea părinților pentru copii antepreșcolari și preșcolari, dezvoltarea unor mecanisme locale de susținere a procesului educațional și acțiuni tip „școala mobilă” – o inovație în România.

1200 de persoane care provin din grupuri vulnerabile au beneficiat de acțiuni de sprijin prin intermediul diferitelor activități ale proiectului, după cum umrează: 61 copii de vârstă antepreșcolară, 229 copii de vârstă preșcolară, 310 elevi ciclul primar din Școlile Gimnaziale „Andrei Șaguna”, „Avram Iancu”, „Teodor Murășanu” și „Horea, Cloșca și Crișan”, 400 elevi ciclul gimnazial din unitățile de învățământ enumerate mai sus, 26 tineri care nu au absolvit învățământul obligatoriu, și 200 Părinți/tutori ai copiilor/elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii din Turda. Peste 500 persoane defavorizate din Turda au fost informate și consultate în cadrul campaniilor de informare din cadrul proiectului, conștientizând importanța educației.

Proiectul a avut o valoare totală de 6.172.973,41 lei și a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 Educație și competențe, PI 10i „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea acesului egal al învățământului preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, Obiective specifice 6.2, 6.3, 6.4 apel de proiecte numărul 4, Componenta 1 – Apel: POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6. Durata de implementare a proiectului este de 36 luni (09.05.2018 – 08.05.2021).