Primăria Municipiului Turda – anunț de mediu

          Agenția pentru Protecția mediului Cluj anunță publicul interesat că ,,Planul de mobilitate urbană durabilă al municipiului Turda’’, in municipiul Turda, jud. Cluj, titular: MUNICIPIUL TURDA, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi, între orele 900– 1400,  si vineri intre intre în termen 900– 1300de 10 zile calendaristice de la data apariției anunțului.