Noi lucrări de decontaminare executate la situl de la Poștarât, împreună cu studenți de la Ingineria Mediului

Decontaminarea sitului poluat de la Poștarât și transformarea zonei în spațiu verde este proiectul care stârnește interesul tuturor specialiștilor de mediu, constată reprezentanții Primăriei municipiului Turda, care anunță că lucrările de mare complexitate de pe acest șantier „i-au adus în orașul nostru pe studenții din anul III și IV de la Ingineria Mediului din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca”.

„Ne bucurăm să avem astfel de vizite și totodată sperăm ca viitorii oameni de mediu să fie cei care vor face diferența și astfel de contaminări precum cele din perioada 1954-1983 să nu mai aibă loc în niciun oraș din țară”, mai spun reprezentanții autorității locale.

În cursul săptămânii trecute au fost programate mai multe lucrări, între care realizarea excavărilor și transportul pentru diferite caroiaje, realizarea de probe de laborator pe diferite eșantioane de sol tratat, precum și transportul și punerea în gropile excavate a materialului tratat.

S-a trecut apoi la nivelarea solului în zona caroiajelor la care s-a realizat umplutura și aprovizionarea cu pământ vegetal necesar pentru punerea în opera a 0,15 cm de material pentru diferența de 45% din suprafața rămasă. S-a mai realizat întreținerea și verificarea instalației de desorbție termică în vederea realizării lucrărilor, dar și punerea în funcțiune a instalației de pompare și udare prin stropire a suprafeței însămânțate de 5 ha.

Toate acestea au fost însoțite de întreținerea drumurilor de acces, mai precizează reprezentanții Primăriei municipiului Turda.

Ce s-a întâmplat în sit-ul de la Poștarât

Deșeurile (izomeri ai hexaclorciclohexanului – HCH) care au rezultat din procesul de fabricare a lindanului în Uzinele Chimice Turda au fost depozitate necontrolat, în perioada 1954-1983, în patru puncte din Turda, unul dintre amplasamente fiind Poșta Rât. Situl contaminat Poșta Rât ocupă o suprafață de 4 ha, situatǎ în extravilanul municipiului Turda, pe malul stâng al Râului Arieș și însumează o cantitate de aproximativ 18.500 de tone de deșeuri în amestec cu pământ. Ca urmare a activităților de depozitare necontrolată desfășurate pe amplasament, a fost afectată calitatea apei, aerului, solului, dar și biodiversitatea zonei.

Rezultatele unui studiu al Facultății de Chimie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din 2010, efectuat asupra solului din zona depozitului de HCH Turda au evidențiat depășiri ale valorilor normale la indicatorii: Zn, Pb, Cu, Hg, As, bifeneli policlorurați și pesticide organoclorurate. Depozitarea necontrolată a deșeurilor de HCH pe amplasamentul Poșta Rât a condus la poluarea apelor freatice, analizele chimice evidențiind depășirea concentrațiilor maxim admise la următorii indicatori: azotați, cloruri, sulfați, sodiu, mercur, hidrocarburi aromatice policiclice și pesticide.

Caracterul necontrolat al depozitului a permis migrarea contaminantului HCH în afara sitului și transferul acestuia de-a lungul lanțul trofic, cu efecte negative grave asupra sănătății umane și mediului înconjurător.

Toate aceste riscuri au demararea demersurilor de tratarea on-site a stratului de sol contaminat și a apei subterane, acoperirea cu pământ vegetal și replantarea suprafeței terenului remediat cu arbori.