MUNICIPIULUI TURDA – anunț de mediu

MUNICIPIULUI TURDA, titular al proiectului: ,, Amenajare culoar pietonal și velo pe malul râului Arieș”,  propus a fi amplasat în municipiul Turda, strada Constructorilor – Digul Râului Arieș, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul: Amenajare culoar pietonal și velo pe malul râului Arieș” propus a fi amplasat în Turda, strada Constructorilor – Digul Râului Arieș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, str. Dorobanților, nr.99, în zilele de luni-joi între orele 9.00 – 14.00 și vineri între orele 9.00 – 13.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro . Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proeictul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet APM Cluj