MUNICIPIUL TURDA – ANUNŢ DE MEDIU

          

MUNICIPIUL TURDA cu sediul în Turda, str.P-ța 1 Decembrie 1918  nr.28, jud.Cluj, pentru proiectul “Complex de agrement AQUAPARK municipiul Turda” propus a fi amplasat în municipiului Turda, CF nr.65464, județul Cluj, anunță publicul interesat asupra luării  deciziei etapei de încadrare de către AMP Cluj, fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în Turda, județul Cluj.

           Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din  Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel.0264410722, fax 0264410716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 09-14°°, precum și la adresa de internet http://apmcj.anmp.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.