MUNICIPIUL TURDA – ANUNŢ DE MEDIU

ANUNŢ DE MEDIU

           MUNICIPIUL TURDA titular la proiectului: Regenerarea unor zone degradate și a unor spații verzi din municipiul Turda, prin crearea a două noi parcuri urbane publice, reabilitarea altor două parcuri și regenerarea unui scuar – lot PARC TURDA NOUA, anunta publicum interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Regenerarea unor zone degradate și a unor spații verzi din municipiul Turda, prin crearea a două noi parcuri urbane publice, reabilitarea altor două parcuri și regenerarea unui scuar lot PARC TURDA NOUA’’ propus a fi amplasat in mun. Turda, strada Piața Basarabiei și strada Andrei Mureșanu, jud. Cluj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care formuleaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Cluj, str. Dorobanților nr. 99, in zilele de luni -vineri intre orele 9,00-14,00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comenatrii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj http://apmcj.anpm.ro.