Comunicat de presă: PROGRES IMPLEMENTARE PROIECT

Fazarea proiectului „Reabilitarea Sitului Poluat Istoric –Depozit Deşeuri periculoase UCT-Poşta Rât (Municipiul Turda)”, Cod MYSMIS: 109815

Referitor la proiect: Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Depozit Deşeuri periculoase UCT-Poşta Rât (Municipiul Turda)”, Cod MYSMIS: 109815

Proiectul are ca obiect specific schimbarea destinației terenului de 10ha aflat la adresa str. Petru Maior, FN, municipiul Turda, jud.Cluj, prin transformarea acestuia din depozit de deșeuri într-o zonă de utilitate publică. Proiectul este fazat și urmează să fie finanțat pe o perioadă de 62 de luni (01.08.2018 – 30.09.2022), prin POIM 2014-2020 PE Axa Prioritară 4 – „Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizării calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric„ Obiectivul Specific 4.3. – reducerea suprafețelor poluate istoric”, prin Contractul de finanțare nr.75/19.06.2017 între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și Municipiul Turda ca beneficiar, în valoare de 79.568.907 plus TVA în valoare de 14.868.3403.45 lei.

În cadrul proiectului până la această dată au fost prelevate probe de pe întreaga suprafață a sitului, necesare întocmirii proiectului tehnic.

Activitățile care s-au desfășurat pentru demararea activității de desorbție termică sunt cele de defrișare a masei lemnoase și predare a acesteia (cea necontaminată) către Domeniul Public, iar cea contaminată către Recycling Prod SRL, în vederea distrugerii de către firma autorizată. S-a executat igienizarea zonei șantierului prin strângerea selectivă a deșeurilor de pe suprafața terenului și predarea acestora către operatorul de salubritate din zonă. Se execută lucrări de forare pentru puțurile de monitorizare a apei freatice de pe perimetrul șantierului.

La organizarea de șantier s-a executat platforma din balast pe care se montează instalația de desorbție termică, s-a executat o cuvă de beton pentru spălarea roților autovehiculelor care lucrează pe șantier, un bazin de colectare apă de ploaie (lagună) în care se va aduna apa meteorică de pe suprafața pe care se va depozita materialul contaminat. Această suprafață este controlată și bine determinată, fiind protejată conform proiectului de o geomembrană de protecție care nu permite ca solul să fie infestat accidental.

Se execută lucrări la digul de protecție al șantierului, acest dig reprezintă închiderea șantierului pe cea de-a patra latură, iar pe celelalte trei s-au executat lucrări de împrejmuire pe o lungime de 1400 m. A fost executată devierea pârâului Sărat și amenajarea acestuia, inclusiv tubarea lui pentru protejare, pârâul Sărat s-a amenajat inclusiv la deversarea lui în râul Arieș. Au fost montate camerele de supraveghere, stâlpii de iluminat, se lucrează la poziționarea cablurilor de medie tensiune pe strada Răsăritului pentru alimentarea postului de transformare care deservește atât instalația de desorbție termică, cât și șantierul în sine.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Manager proiect

Apahidean Dorin

Telefon 0785157158

Email:administratorpublic@primariaturda.ro