Comunicat de presă Primăria Turda – Clarificări proiect de hotărâre 653/16.12.2021

(1) Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei a inițiat, în temeiul art. 453 lit. i din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și a Titlului IX punctul 9 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Proiectul de act normativ nr. 568/04.11.2021 privind stabilirea criteriilor de zonare și încadrarea străzilor și a unor imobile situate în intravilanul municipiului Turda în zonele de impozitare delimitate.

Fiind vorba de o procedură de elaborare a unui proiect de act normativ, primarul a însărcinat viceprimarul ca autoritate a administrației publice să deruleze întreaga procedură prin raportare la prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 03 decembrie 2013, fiind respectate întru totul rigorile legii.

Daniela Pîrlea, viceprimarul municipiului Turda: “Prin dispoziția primarului am coordonat Comisia privind stabilirea criteriilor de zonare și încadrarea străzilor și a unor imobile situate în intravilanul municipiului Turda în zonele de impozitare delimitate.Întreaga procedură desfășurată de membrii Comisiei a respectat cadrul legal, proiectul a fost supus dezbaterii publice și analizei Consiiului Local. Fiind într-o continuuă eroare, domnul consilier Nap Adrian, dezinformează cetățenii fără a cunoaște criteriile după care s-a stabilit încadrarea în zonă. Spre exemplu, a prezentat în nenumărate rânduri aceleași străzi (care încă nu au intrat în modernizare) și unde indiferent de punctajul acordat în ceea ce privește starea carosabilului și al trotuarelor, strada s-ar fi încadrat în aceeași zonă de impozitare. Mai mult, la încadrarea în zona de impozitare, criteriile nu țin doar de infrastructură, ci și de rețelele edilitare (apă, canal, iluminat, gaz, telefonie, internet), distanța față de centrul localității și alte criterii care țin de zonificarea funcțională. Recomand domnului consilier, Adrian Nap ca înainte de a lansa public informații denigratoare să consulte toți reprezentanții implicați, mai ales că în calitatea sa de consilier se poate adresa oricând membrilor executivului local Prin urmare, reaua-credință a acestui ales local face casă bună cu nepriceperea, neprofesionalismul său.

La finalizarea etapelor obligatorii reglementate prin actul normativ mai sus menționat, a fost înregistrat la registratura Consiliului Local al Municipiului Turda Proiectul de hotărâre nr. 653/16.12.2021 privind stabilirea criteriilor de zonare și încadrarea străzilor și a unor imobile situate în intravilanul municipiului Turda în zonele de impozitare delimitate, însoțit de către Referatul de aprobare-expunerea de motive realizată de către inițiator și Raportul de specialitate nr. 29298/16.12.2021, realizat de către Direcția Tehnică și Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Turda.

(2) Subliniem că în cuprinsul proiectului supus dezbaterii și analizei Consiliului Local al Municipiului Turda au fost preluate modificările propuse de către comisia de analiză a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor transmise pentru proiectul de act normativ nr. 568/04.11.2021 ce a făcut obiectul dezbaterii publice.

(3) De asemenea, apreciem a fi important de subliniat că niciunul dintre membrii Consiliului Local Turda nu au înțeles să formuleze amendamente în cadrul comisiilor de specialitate cărora le-a fost înaintat proiectul de hotărâre.

(4) Cu ocazia ședinței Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 27 decembrie 2021 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 216/27 decembrie 2021 privind stabilirea criteriilor de zonare și încadrarea străzilor și a unor imobile situate în intravilanul municipiului Turda în zonele de impozitare delimitate.

(5) Ulterior adoptării actului administrativ mai sus menționat, membri ai Consiliului Local au înțeles să declanșeze o campanie furibundă, transformată într-un adevărat linșaj mediatic cu privire la activitatea administrației publice locale legată de procedurile legale de elaborare a proiectului de hotărâre și de adoptare a hotărârii Consiliului Local, chestiune care nu face cinste unui ales local, dar care denotă, în mod evident, că lansarea unor afirmații denigratoare la adresa actualei administrații este unica modalitate de a face politică a unora dintre aleșii locali care au dovedit cu prisosință că nu cunosc legea, acest lucru manifestându-se în toate actele violente pe care le inițiază de câte ori nu le convin proiectele de hotărâri.

(6) În condițiile în care au fost invocate nenumărate ilegalități cu privire la actul administrativ mai sus menționat, vă aducem la cunoștință, unul dintre membrii autorității deliberative a înțeles să formuleze plângere prealabilă împotriva hotărârii, iar apoi s-a adresat instanței de judecată pentru anularea acesteia, dosarul fiind înregistrat pe rolul Tribunalului Cluj sub nr. 1648/117/2022, instanța de judecată respingând ca netemeinică această cerere de chemare în judecată.