Comunicat de Presă – Primăria Turda a semnat un nou contract de finanțare europeană. Este vorba despre ,,Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței Dr. Ion Rațiu”

Proiectul ,,Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței Dr. Ion Rațiu” este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 10 – Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale. Proiectul are o valoare totală de 4.284.095,09 lei.

 

Proiectul prevede:

  • Reabilitarea corpului de clădire existent al Grădiniței Dr. Ion Ratiu, dotarea și amenajarea acestuia ca spațiu administrativ și spațiu educațional pentru o grupă de copii.
  • Construirea unui corp de clădire cu destinație spațiu educațional (grădiniță), dotarea și echiparea lui cu toate funcționalitățile necesare.

 

Descriere sumară a investiției:

  • Lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirii monument istoric;
  • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare electrice, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră;
  • Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
  • Realizarea unui corp nou propus cu regimul de înălțime P+2E care va conține 5 grupe de grădiniță și spații aferente necesare funcționării acestora conform normelor în vigoare;
  • Realizarea unui corp de legătură între corpul de clădire monument istoric și cel nou propus cu regimul de înălțime P.

 

Termenul de finalizare a proiectului este 30.04.2022.

 

Vă reamintim că au fost depuse proiecte europene pentru modernizarea mai multor creșe și grădinițe din municipiu și toate au fost acceptate la finanțare, urmând semnarea contractelor și pentru celelalte unități educaționale, până în acest moment fiind semnat acesta și cel privind modernizarea Grădiniței Prichindelul Isteț și a Creșei nr. 4, semnat în luna noiembrie 2019.

 

Biroul de Presă