Comunicat de presă: Lansare eveniment POCU/449/4/16/127307

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: 4 lncluziunea socială și combaterea sărăciei
Domeniul major de intervenție: 4.16. Consolidarea capacităţilor întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă
Titlul proiectului: „Afaceri sociale într-o societate solidară”
Contract nr. POCU/449/4/16/127307

01.07.2022

COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE EVENIMENT POCU/449/4/16/127307

Fundația Caritabilă „Sfântul Daniel” Turda, în parteneriat cu Centrul pentru Afaceri Solidare SRL București, și în colaborare cu Primaria Municipiului Turda, AJOFM CLUJ, vă invită în 07 iulie 2022 la MASA ROTUNDA – REȚEA INTREPRINDERI SOCIALE , eveniment ce se va desfășura în Municipiul Turda.

Evenimentul este organizat în cadrul Proiectului „Afaceri sociale într-o societate solidară”.

Obiectivele acestui eveniment sunt:

• învățarea reciprocă și consolidarea spiritului antreprenoriatului social;
• reuniunea de diseminare și transferabilitate experiențe antreprenori sociali din regiunea Nord-Vest, Centru și Sud-Muntenia prin Masa Rotunda – REȚEA INTREPRINDERI SOCIALE
• Promovarea modelelor de bune practici intreprinderi sociale;
• Sprijinirea comunicării și cooperării dintre actorii relevanți în domeniu;
• Cu ocazia acestui eveniment se vor reuni o serie de actori instituționali relevanți domeniului economiei sociale ce vor supune atenției și dezbaterii teme importante privind incurajarea, dar si sustinerea antreprenoriatului românesc din perspectiva dezvoltării economice a României si a cresterii nivelului de trai.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Date de contact: manager proiect, Daniela Constantinescu

tel. 0744 246 970
email: sfdaniel_turda@yahoo.com