COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE EVENIMENT POCU/140/4.2/113953

Fundația Caritabilă „Sfântul Daniel” Turda, în parteneriat cu UAT Municipiul Turda – Direcția de Asistență Socială, Școala Gimnazială ”Horea, Cloșca și Crișan” Turda, Asociația Asistenților Sociali Profesioniști ”Pro Social” Cluj și Centrul pentru Afaceri Solidare SRL București, AJOFM CLUJ va invită în perioada 01 – 03 octombrie 2021 la Săptămâna Incluziunii Sociale și a Toleranței 2021, eveniment ce se va desfășura în Municipiul Turda.

Evenimentul este organizat în cadrul Proiectului „Turda – dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active”,

Obiectivele acestui eveniment sunt:

• Promovarea modelului social dezvoltat în cadrul proiectului (model bazat pe solidaritate și parteneriat) către cetățeni și actori relevanți de la nivel local, regional și național;
• Promovarea modelelor de bune practici în domeniul incluziunii sociale active;
• Sprijinirea comunicării și cooperării dintre actorii relevanți în domeniu;
• Dezvoltarea de inițiative în domeniul nondiscriminării și promovării incluziunii sociale
• Creșterea competentelor profesionale și a gradului de ocupare în rândul persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitate, plasare a forței de muncă prin bursa locurilor de munca alături de angajatori din localitate, dar și din zona limitrofă localității

Cu ocazia acestui eveniment se va organiza „Bursa locurilor de muncă”, „Festivalul toleranței și promovării incluziunii sociale”, și Conferința „Politici sociale adresate comunităților marginalizate” ce reunește o serie de actori instituționali relevanți domeniului incluziunii sociale ce vor supune atenției și dezbaterii teme privind promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în rândul persoanelor aflate în marginalizare socială.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Date de contact: manager proiect, Daniela Constantinescu
tel. 0744 246 970
email: sfdaniel_turda@yahoo.com