Comunicat de presă al Primăriei Turda. Clarificări privind documentele și avizele în baza cărora va fi relocată statuia lui Avram Iancu

În proiectul autorizat prin Autorizația de Construire nr.9 din 10.02.2022, emisă pentru investiția „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda”, atât în piesele scrise cât și în piesele desenate, anexe la autorizația de construire, piese scrise și piese desenate vizate spre neschimbare, este prevăzută relocarea statuii lui Avram Iancu de pe amplasamentul actual în partea nordică a Bisericii Romano-Catolice, amplasamentul nou făcând parte tot din pietonalul centrului istoric al Municipiului Turda.

Precizăm că mutarea statuii lui Avram Iancu a fost propusă de către specialiștii atestați (arhitecți, istorici etc) încă de la faza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (faza DALI), documentație tehnico-economică aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Turda prin HCL Nr.120 din 17.05.2018 și pentru care Ministerul Culturii, prin Direcția Județeana pentru Cultura Cluj a emis Avizul Favorabil Nr.379/Z/10.05.2018, în urma ședinței Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice Nr.3 din data de 03.05.2018.

Anticipat obținerii Autorizației de Construire nr. 9 din 10.02.2022 a fost obținut din partea Ministerului Culturii prin Direcția Județeană pentru Cultură Cluj Avizul Favorabil Nr. 374/M/13.05.2021, necesar obținerii autorizației de construire, aviz emis in urma ședinței Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice Nr.3 din data de 13.05.2021. Facem precizarea că membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice Nr. 3 au apreciat în mod pozitiv relocarea statuii lui Avram Iancu pe latura nordică a Bisericii Romano-Catolice deoarece statuia se va percepe mult mai bine pe fondul neutru al fațadei gotice a bisericii decât peste căsuțele din fațada sudică a bisericii, aceste aspecte fiind explicit precizate în Avizul Favorabil Nr. 374/M/13.05.2021.

Vă reamintim că UAT Municipiul Turda, reprezentată de Primarul Municipiului a obținut în ultimii ani nenumărate finanțări europene, pentru diverse proiecte de investiții, finanțări care au dus și continuă să ducă la modernizarea și dezvoltarea Municipiului Turda. Bineînțeles că obținerea acestor finanțări a fost posibilă doar în urma unor eforturi colosale din partea executivului Municipiului Turda, în urma unor documentații tehnico-economice, în diferite faze de proiectare (DALI/SF, PAC, PTE), întocmite de către proiectanți arhitecți/ingineri/instalatori, istorici atestați, experți topografi și geologi atestați și experți economiști.

Documentațiile tehnico-economice au fost avizate de către avizatorii atestați, printre care si Ministerul Culturii prin Direcția Județeană pentru Cultură Cluj și au fost aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Turda.

În concluzie, va precizăm că necesitatea și oportunitatea lucrărilor de execuție care sunt părți componente a documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de modernizare și dezvoltare a Municipiului Turda nu sunt atributele unei singure persoane, ci sunt rezultante a activității unei echipe de proiect alcătuite din reprezentanți ai executivului, experți externi (proiectanți arhitecți/ingineri/instalatori, istorici, geologi, topografi, economiști, și nu numai), reprezentanți ai instituțiilor avizatoare și nu în ultimul rând reprezentanți ai consiliului local, for public care aprobă documentațiile tehnico-economice și indicatorii tehnico-economici.

Vă asigurăm de cele mai bune intenții în implementarea proiectelor de dezvoltare și modernizare ale Municipiului Turda, între care se regăsește și proiectul „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda”, iar pentru conformitate, vă transmitem anexat prezentei, copii după următoarele documente:

  1. Avizul Favorabil Nr. 374/M/13.05.2021
  2. Avizul Favorabil nr.379/Z/10.05.2018
  3. Hotărârea nr.120 din data de 17.05.2018
    4. Autorizația de Construire Nr.9 din 10.02.2022