Anunț – Lansare proiect „ Amenajare zonă de agrement și construire centru multifuncțional în municipiul Turda”

ANUNȚ DE PRESĂ

                                                                                                                                                Data: 03.12.2020

                 Lansare proiect

“AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL ÎN MUNICIPIUL TURDA

 

 Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 6329 din 26.11.2020, cod SMIS 125947, pentru proiectul AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL ÎN MUNICIPIUL TURDA.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritate de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

 Obiectivul general al proiectului constă în amenajarea unei zone de agrement și construirea unui centru multifuncțional, pentru cetățenii municipiului Turda, dotat cu clădire multifuncțională ce va adăposti diverse funcțiuni, pavilion pentru evenimente în aer liber, locuri de joacă pentru copii divizate pe categorii de vârste, patinoar, trasee pietonale și de bicicliști pe intreg complexul, amenajări pesaigere, toate acestea împreună cu anexele și dotările specifice acestor programe ajutând la îmbunătățirea imaginii orașului și contribuind la ridicarea calității vieții populației în zonă atât pe termen scurt cât și pe termen mediu și lung.

 Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Îmbunătățirea serviciilor educaționale și cultural-recreative din Municipiul Turda până în anul 2023 prin construirea, dotarea și echipare unei clădiri cu funcții culturale și/sau recreative, respectiv a unui Centru Multifuncțional.

2. Îmbunătățirea spațiilor publice urbane din Municipiul Turda până în anul 2023 prin amenajarea unei Zone de       agrement,  asigurarea căilor de acces la centrul multifuncținal ca urmare a creării aleilor pietonale și spațiilor             verzi, precum și amenajarea unor facilități destinate utilizatorilor centrului, de tipul locuri de joacă, patinoar,            sisteme de supraveghere video și sisteme de iluminat public.

Rezultate așteptate:

 1. Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/ extinse/ finalizate/ modernizare/ reabilitate/               dotate obiect al proiectului (nr. persoane)
Valoarea la inceputul implementării proiectului – 0
Valoarea estimată la finalul implementării proiectului – 1980 persoane (estimat 165 de beneficiari/ luna) din               care:
*119 persoane aparținând categoriilor vulnerabile
*20 persoane cu dizabilități

2. Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr persoane):
Valoarea la inceputul implementării proiectului – 150 persoane
Valoarea estimată la finalul implementării proiectului: 700 persoane din care:
* 42 persoane aparținând categoriilor vulnerabile
* 7 persoane cu dizabilități

3. A. Îmbunatățirea serviciilor sociale, educaționale, culturale și recreative
Clădiri cu funcțiuni sociale/ educaționale/ culturale /recreative construite/ extinse /finalizare/ modernizate/ reabilitate/ dotate (nr.): 1 Centrul Multifuncțional construit/dotat prin proiect

Beneficiari:
Valoarea estimată la finalul implementării proiectului – 1980 persoane (estimat 165 de beneficiari/ lună) din care:
*119 persoane apartinand categoriilor vulnerabile
*20 persoane cu dizabilitati

4. B. Imbunătățirea spațiilor publice urbane
Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate (km/mp):
Valoarea la inceputul implementării proiectului – 1.430 mp
Valoarea estimată la finalul implementării proiectului – 1.726 mp

Beneficiari:

Valoarea la inceputul implementării proiectului – 150 persoane
Valoarea estimată la finalul implementării proiectului: 700 persoane din care:
* 42 persoane aparținând categoriilor vulnerabile
* 7 persoane cu dizabilități

5. B. Imbunătățirea spatiilor publice urbane
Suprafața spatii verzi construite/extinse/modernizate/reabillitate (mp):
Valoarea la inceputul implementării proiectului – 1.550 mp
Valoarea estimată la finalul implementării proiectului – 2.596 mp

Beneficiari:

Valoarea la inceputul implementării proiectului – 150 persoane
Valoarea estimată la finalul implementării proiectului: 700 persoane din care:
* 42 persoane aparținand categoriilor vulnerabile
* 7 persoane cu dizabilități

6. B. Îmbunătățirea spațiilor publice urbane

– Alte facilități construite/extinse/modernizate (număr), dupa caz:
* Facilități sportive și recreaționale de mici dimensiuni (Locuri de joacă):
Valoarea la inceputul implementării proiectului – 0
Valoarea estimată la finalul implementării proiectului – 3
*Facilități sportive și recreaționale de mici dimensiuni (patinoar):
Valoarea la inceputul implementării proiectului – 0
Valoarea estimată la finalul implementării proiectului – 1
* Piațeta și pavilion
Valoarea la inceputul implementării proiectului – 0
Valoarea estimată la finalul implementării proiectului – 1

Beneficiari:

Valoarea la inceputul implementării proiectului – 150 persoane
Valoarea estimată la finalul implementării proiectului: 700 persoane din care:
* 42 persoane aparținând categoriilor vulnerabile
* 7 persoane cu dizabilități

Proiectul “ AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL ÎN MUNICIPIUL TURDA” are o valoare totală de 23.284.268,03 lei, din care:

19.791.627,83 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
3.026.954,84 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
465.685,36 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda

Perioada de implementare a proiectului este de 66 luni, respectiv între data 01.04.2018 și data 30.09.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

PRIMARIA
MUNICIPIULUI TURDA

 Date de contact:

Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale
Primăria Municipiului Turda
telefon/fax 0264-311630
e-mail: proiecte@primariaturda.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei